Ratusz Staromiejski to symbol Torunia

Ratusz staromiejski w Toruniu

Toruń jest położony nad Wisłą w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie to miasto zaliczane do najstarszych miast w północnej Polsce. Miasto znane jako miejsce narodzin Mikołaja Kopernika oraz z wypieku tradycyjnych pierników. W ty mieście znajdują się także inne zabytki, nawiązujące do historii miasta.

Ratusz Staromiejski w Toruniu zaliczany jest do największych ceglanych budowli i stanowi najważniejszy obiekt na miejskiej Starówce. To również symbol miasta i miejsce, które odwiedza  większość turystów z całego świata.

To miejsce przez wieki stanowił administracyjne i handlowe centrum miasta. W jego pobliżu odbywały się jarmarki, hołdy składane władcom, rycerskie turnieje czy nawet publiczne egzekucje skazańców.

Obecnie ta okazała budowla jest siedzibą Muzeum Okręgowego w Toruniu. Przy ratuszu znajduje się również Pomnik Mikołaja Kopernika odsłonięty w 1853 roku. Jest ważnym punktem orientacyjnym dla toruńskich turystów.

Historia Ratusza

Stojący pośrodku Rynku Staromiejskiego monumentalny gotycko-manierystyczny Ratusz Staromiejski jest jedną z największych i najwspanialszych tego typu budowli w Europie.

Powstał w XIII i XIV wieku, w okresie szczytowego rozwoju średniowiecznego Starego Miasta Torunia. Następnie na początku XVII wieku rozbudowany w duchu manieryzmu niderlandzkiego.

To główne miejsce było siedzibą władz najważniejszego obszaru Torunia, nazywanego Starym Miastem. W połowy XV w. Ratusz stał się centrum władzy dla całego toruńskiego zespołu miejskiego. Pełnił tę funkcję kilka stuleci i przez ten czas był jego głównym i reprezentacyjnym municypalnym gmachem, w którym odbywały się ważne i przełomowe wydarzenia historyczne oraz często gościły koronowane głowy.

Ratusz był przebudowywany na początku XVII wieku przybierając cechy manierystyczne, a pod koniec stulecia częściowo strawił go pożar. Obiekt odbudowano na pozostałościach murów. Do połowy XX wieku staromiejski ratusz siedzibą władz miejskich, a w okresie II wojny pełnił funkcję szpitala. W toruńskim ratuszu zmarł król Jan Olbracht, którego serce spoczywa w kościele św. Janów.

Architektura budynku

Ratusz Staromiejski w Toruniu to jeden z najważniejszych zabytków średniowiecznej architektury mieszczańskiej w środkowej Europie.

Budowę ratusza w obecnej formie architektonicznej Rada miejska rozpoczęła w 1391 r. Dopiero dwa lata później wielki mistrz krzyżacki Konrad von Wallenrode na jej prośbę wydał przywilej — zatwierdzający tę samodzielną budowę nowego Ratusza Staromiejskiego. Elewacje zewnętrzne bryły ratusza są plastycznie członowane smukłymi, ostrołukowymi wnękami arkadowymi o bogato profilowanych krawędziach. To pomysł zaczerpnięty z architektury niderlandzkiej, nadający ogromnej bryle ratusza wizualnej lekkości.

Przede wszystkim gotycka architektura ratusza wzbogacona została rozbudową w stylu manierystycznym w latach 1602-1605. Rozbudowa ta, polegająca m.in. na podwyższeniu budynku o jedno piętro, nie zatarła gotyckiej formy elewacji, ale szanując styl poprzedniej epoki wydłużyła owe ostrołukowe wnęki arkadowe. Ponadto pojawiły się — znowu charakterystyczne dla Torunia — elementy architektury manierystycznej niderlandzkiej: narożne 4 wieżyczki i bogato zdobione szczyty pośrodku każdej z 8 elewacji

Budowla powstała w XIV wieku na wzór podobnych budowli flandryjskich. W wieży ulokowano skarbiec, archiwum i więzienie, a w piwnicach serwowano piwo i wino. Na parterze znajdowały się pomieszczenia handlowe (sukiennice, hala ław chlebowych, kramy, sala wagi) oraz sądownicze (Sala Sądowa), piętro zaś przeznaczone dla organów władzy miejskiej (Sala Rady, od XVI wieku zwana Salą, urzędy Kontrybucyjny, Wetowy, Kancelaria, Kamlaria i in.).

Obecnie Ratusz stanowi główną siedzibę Muzeum Okręgowego. We wnętrzu muzeum można obejrzeć oryginalne wyposażenie i kolekcje sztuki gotyckiej, malarstwa staropolskiego oraz wyroby toruńskich rzemieślników. W oknach umieszczone figurki dawnych mieszczan, wykonane na podstawie gotyckiego obrazu z toruńskiego kościoła. Ze szczytu ratuszowej wieży rozciąga się wspaniały widok na zabytkowy Toruń i Wisłę.

Ciekawostki związane z Ratuszem

Ratusz to główna budowla świecka toruńskiego Starego Miasta, która powstała etapami. Ratusz w Toruniu to jeden ze znamienitszych osiągnięć średniowiecznej architektury mieszczańskiej w Europie, wpisany na listę Unesco.

Czteroskrzydłowy Ratusz z wewnętrznym wspaniałym dziedzińcem i wysmukłą wieżą zegarową zdecydowanie zachwyca swoją architekturą obfitującą w przeróżne ceglane detale.

Ciekawostką jest, że plac wokół katedry i przyległy kwartał zabudowy to najstarszy fragment Torunia. Legenda Torunia opowiada o tym, iż Ratusz Staromiejski działa jak architektoniczny kalendarz. Ma cztery skrzydła niczym cztery pory roku. Dwanaście dużych sal – jak dwanaście miesięcy. I tyle okien, ile dni liczy sobie rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *